• <h1> </h1>

   

 • <h1> </h1>
<p><span style="color: #000000;"><br /></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br /></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br /></span></p>

   
Bild

4 enkla steg för rätt reningsverk.

Läs mer
Bild

Du använder vattnet, vi tar hand om resten. Installation, service och underhållsavtal i hela Sverige.

Läs mer
Bild

Kenrexmetoden - enskilt avlopp för 1-5 hushåll

En trygg och enkel avloppslösning utan kemikalier

Bild

Kenrexslamstopp - skydda din infiltration

Förläng livet på din markbädd eller infiltration

Bild

Kenrexlocket - lätta brunnslock

Ett lätt och säkert brunnslock för en snyggare trädgård

Bild

Kenrex slamavskiljare - klarar höga flöden

Slamavskiljaren som klarar utsläpp från badkar. 

Bild

Renar hushållsavloppsvatten från 5-5000 personer.

 • Reningsverk 5-25 personer
 • Reningsverk 25-5000 personer
 • Reningssystem för fritidshus
 • Slamavvattning
 • Membranfiltrering
Bild

Kompletta lösningar för att rena dagvatten

 • Gatubrunnsfilter
 • Oljeavskiljare
 • Fördröjningsmagasin
 • Perkolationsmagasin
 • Reningsverk
 • Syresättning av dammar
Bild

Vattenrening för golfbanor, bilverkstäder, tvätthallar mm

 • Garagefilter
 • Gräsavskiljare
 • Oljeavskiljare
 • Fettavskiljare
 • Reningsverk

Aktuellt