Så fungerar Kenrexslamstopp

Avloppsvattnet rinner från huset in till slamavskiljaren. Om det förekommer högt flöde, utsläpp av kemikalier eller att slamtömningen uteblivit kan det ske slamflykt. Istället för att slammet hamnar i infiltrationsbädden som kan innebära att den måste grävas om hamnar slammet i Kenrex slamstoppbrunn. I brunnen sitter en plastskiva som släpper igenom vatten och håller bort slam. Är slamstoppsbrunnen full kommer slamlarment att lysa och det är då dags att ta ut en slamtömning bil. Vid det här laget är med stor sanolikhet även trekammarbrunnen full. Slamtömmaren suger rent trekammarbrunnen och Kenrex slamstopp och sedan är allt klart.

Detta kan du som husägare göra för att kontrollera din markbädd eller infiltration. Gå ut ett någon gång i månaden och lyft på locket till fördelningsbrunnen (det mindre locket) ligger det slam i botten kan ni kontakta oss så hjälper vi er.

Klicka Här för att skicka en förfrågan

Kundservice/order

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Telefon: 0227- 61 41 40
E-post: info@kenrex.se

Kenrexslamstopp

Bild

Så fungerar Kenrexslamstopp

läs mer

Kenrexlocket - brunnslock

Bild

Ett lätt och säkert brunnslock för en snyggare trädgård

Läs mer

Kenrexmetoden

Avloppsrening för 5-5000 personer, enskilda hushåll eller flera fastigheter tillsammans.
Det kompakta reningsverket lever upp till de högsta kraven på avloppsrening och har unika fördelar:

  • Tar lite plats
  • Lång livslängd
  • Minimal risk för driftstopp
  • Miljövänlig
Läs mer om Kenrexmetoden