Så fungerar kenrexmetoden

Steg 1. SLAMAVSKILJARE

I slamavskiljaren separeras fasta partiklar från avloppsvattnet. Denna del har samma funktion som en trekammarbrunn varifrån även slamtömningen sker.

Steg 2. RENINGSVERK

I reningsverket sker den biologiska reningen. Denna rening görs med hjälp av att vanlig luft pumpas ner i systemet. Syret i luften hjälper då de naturliga mikroorganismerna att bland annat ta bort oönskade bakterier i avloppsvattnet. Kenrex reningsverk är också utrustat med biobärare för en säker process. I reningsverket renas även kväve och fosfor.

Steg 3. KF-filter

För att rena vattnet till högsta miljöskyddsklassen av hur mycket fosfor som är tillåtet att släppa ut, används ett KF-filter. I KF-filtret binds den lösa fosforn upp och kan sedan återvinnas som för gödning till jordbruk.

Unikt modulsystem innebär att avloppsrening med Kenrexmetoden kan anpasas just för dig behov.

Nära sjö - Innebär rening i steg 1-2-3 Högsta skyddsnivån. Det renade vattnet kan sedan släppas till ett dike.

Ute på landet - Innebär rening i steg 1-2 lägre skyddsklassen. Det renade vattnet kan släppas ut till en enklare efterpolering i marken.

Rening till sommarstugan - Innebär rening i steg 1 och 3 av gråvatten. Det renade vattnet kan släppas till ett dike. Ingen el behövs till denna anläggning.

Klicka på Kenrexguiden för att få rätt reningsverk för just dig.

 

Kundservice/order

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Telefon: 0227- 61 41 40
E-post: info@kenrex.se

Tre enkla steg

Bild

Så fungerar Kenrexmetoden

läs mer

Nära sjö?

Kenrexmetoden högskyddsninvå

Bor du nära sjö eller vattenskyddsområde är detta ett bra lösning.

Läs mer

På landet?

Kenrexmetoden normalskyddsninvå

För dig som bor på landet är denna lösning ett bra alternativ till infiltratrion.

Läs mer

Till sommarstugan?

Kenrexmetoden BDT

Kompakt reningssystem till sommarstugan där man endast har gråvatten

Läs mer
Bild

4 enkla steg för rätt reningsverk.

Läs mer